Vatrogasni aparati

Svaka fizička i pravna osoba, tijelo državne vlasti te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužni su djelovati na način kojim se ne može izazvati požar.

Svaka fizička i pravna osoba, tijela državne vlasti te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: osobe nad kojima se provodi nadzor) dužni su provoditi mjere zaštite od požara utvrđene odredbama Zakona  o zaštiti od požara RH i drugim propisima donesenim na temelju njega, planovima i procjenama ugroženosti od požara, odlukama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugim općim aktima iz područja zaštite od požara.

Svaka fizička i pravna osoba odgovorna je za neprovođenje mjera zaštite od požara, izazivanje požara, kao i za posljedice koje iz toga nastanu sukladno odredbama ovoga Zakona i odlukama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

ZAŠTITA  INSPECT d.o.o. svojom djelatnošću pokriva obavljanje poslova iz područja zaštite od požara i posjeduje ovlaštenje izdana od nadležnih tijela Republike Hrvatske. Svojim dugogodišnjim iskustvom i vrhunskim stručnjacima jamčimo kvalitetnu i brzu uslugu.

Usluge koje pružamo iz područja Zaštite od požara :

 • Vođenje poslova zaštite od požara;
 • Osposobljavanje zaposlenika za početno gašenje požara;
 • Osposobljavanje zaposlenika za provođenje evakuacije, zaštite i spašavanja;
 • Osposobljavanje voditelja evakuacije i zamjenika voditelja evakuacije;
 • Izrada Planova evakuacije za sve vrste objekata;
 •  
 • OSTALI POSLOVI ZAŠTITE OD POŽARA:
 • Organizacija ispitivanja vatrodojavnih sustava;
 • Organizacija ispitivanja električnih instalacija;
 • Organizacija ispitivanja sustava zaštite od munje;
 • Organizacija ispitivanja šprinkler sustava;
 • Organizacija ispitivanja vanjske i unutarnje hidrantske mreže;
 • Organizacija ispitivanja učinkovitosti sustava ventilacije;
 • Organizacija ispitivanja tipkala za isključenje u nuždi;
 • Organizacija ispitivanja protupanične rasvjete;
 • Organizacija ispitivanja protupožarnih zaklopki;
 • Organizacija ispitivanja dizala;
 • Prodaja svih vrsta  vatrogasnih aparata i ostale opreme;
 • Prodaja protupožarnih deka;
 • Prodaja znakova sigurnosti iz područja zaštite od požara;
 • Organizacija izrade Procjena ugroženosti zaštite od požara;
 • Organizacija izrade Planova zaštite od požara...

Svi povjereni nam poslovi biti će odrađeni na obostrano zadovoljstvo.

ZAŠTITA INSPECT

Osnovna djelatnost tvrtke su poslovi zaštite na radu, zaštite od požara i zaštita okoliša. Politika kvalitete tvrtke Zaštita Inspect d.o.o. usmjerena je na pružanje kvalitetne usluge te stjecanje povjerenja kupaca.

Tvrtka Zaštita Inspect d.o.o. obvezuje se na dobru profesionalnu praksu i kvalitetu ispitivanja.

Kontaktirajte nas

ZAŠTITA INSPECT d.o.o.
Put Bioca 2a
22000 Šibenik

Mob: 098 174 2610

Tel: 022 310 783

Fax: 022 310 784

  zastitainspect@gmail.com